VR ОБУЧЕНИЕ - КЛИЕНТСКО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ/VR TRAINING CUSTOMER SATISFACTION

Човешкият фактор е водещ приоритет за всяка успешна компания. От това доколко тя е гъвкава в тази посока зависи нейният успех, а често и нейното оцеляване в конкурентна среда. VR продукцията е създадена на принципа “Учене чрез преживяване”. Обучителният процес на хотелски персонал е представен в 360 градусова реална среда от реален тренинг специалист. Обучението съдържа два основни елемента – теоритична част, представена от обучаващия в конкретната среда и ситуация с примери и допълнителни мултимедийни елементи и възстановка на реална ситуация, в която обучавания трябва да вземе решение как да реагира или какво действие да извърши. VR видеото е интерактивно и в зависимост от избора на гледащия/обучавания, се развиват различни сценарии и ситуации. Така се постига реално усещане за присъствие и се изживяват последствията от конкретни действия. Разиграни са реални ситуации като пристигане и настаняване на гост, подход при действия на недоволен клиент, прилагане на SMILE модела за клиентска удовлетвореност и други.

ГОДИНА

2021

КЛИЕНТ

360levеlUP

СЕКТОР

ЧOВЕШКИ РЕСУРСИ

ВИД

ИНТЕРАКТИВНО VR ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

360° ВИДЕО

ДОСТЪПНО ЗА

VR HEADSET
DESKTOP
MOBILE
WEB

РЕЗУЛТАТ

Езикови версии – EN

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ

Обучението на служителите е от ключово значение за всеки бизнес. Тази дейност често е свързана с редица предизвикателства като недостатъчни средства, ангажираност на лекторите, невъзможност за честото им провеждане, прояви на субективност, разсейващи фактори, невъзможност за дълго отсъствие от работа на служителите и тн. Виртуалната реалност дава решение на тези проблеми. След като веднъж е създадено обучителното съдържание, то може да бъде използвано многократно, без необходимост от ангажиране на скъпо платени лектори, при елиминиране на разсейващите фактори на средата и с редица интерактивни функции, тестове и аналитични инструменти. Технологията дава възможност всеки един служител, в удобно за него и компанията време, да премине обучителен или опреснителен модул без необходимост от специална организация.

БИЗНЕС СТОЙНОСТ НА ПРОДУКТА

VR обученията спестяват на компаниите значителни средства и време, като същевременно водят до по-добро възприемане на материала. Този подход е едновременно атрактивен, грабващ вниманието и икономически обоснован, като в същото време води до трайно запомняне. VR тренингът се базира на подхода “Учене чрез преживяване”, поставя обучавания в изолация от разсейващи фактори и дава възможност за пресъздаване на опасни ситуации в безопасна среда, мотивира обучавания за лична изява и позволява повтаряемост, което води до изчистване на грешките до пълно научаване. Друг важен елемент е възможността за генериране на данни и използването на аналитични инструменти, които са изкючително полезни за HR специалистите.

ГАЛЕРИЯ НА ПРОЕКТА

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ:

Кадрите са заснети в хотел “Арена ди Сердика”, гр. София, чийто интериор на ниво сутерен е съчетан с автентичните археологически разкопки на древна Сердика. Сценарият е на основа тренинг модел на една от водещите фирми за обучение на персонал в хотелиерския бизнес – “ЕксТемпоре”.

FIND OUT HOW VR, INTERACTIVE VIDEO AND AR CAN HELP YOUR BUSINESS