ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ (AR)

Добавената реалност – Augmented Reality (AR) е технология, която надгражда заобикалящата ни среда с дигитално 2D и 3D съдържание.

ЗАЩО ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Добавената реалност (AR) е маркетингов инструмент от ново поколение. Всеки бизнес, чиято цел е да приложи атрактивен подход при своето представяне и/или да повиши осведомеността на потребителите си по изключително интересен и забавен начин, би могъл да заложи на Добавената реалност.

Приложенията на AR са много подходящи в сфери като туризъм, образование и обучения, строителство и продажба на имоти, различни производства, мода, развлекателната индустрия и други.

Основното предимство на AR технологията е, че тя се прилага с масовите в наши дни смарт устройва като телефони и таблети, хардуерът е достъпен, а използването от потребителите е лесно и доста забавно.

ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ В ТУРИЗМА

Добавената реалност е много подходяща за индустрията на гостоприемството с това, че предоставя интерактивно изживяване на клиента, докато се запознава с различни продукти и услуги. Потребителите могат да взаимодействат с 3D модели, видео клипове и интерактивни карти, от които в реално време да получават указания и информация за конкретни места и обекти като музейни експозиции, паметници на културата, туристически атракции, хотели, ресторанти и други. Мобилните приложения с добавена реалност (AR) могат да показват туристически маршрути или пътеводители на избрани дестинации, да превеждат указателни или информационни табели, да показват информация за културно-исторически и природни забележителности.

ОБУЧЕНИЯ И ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

Днес традиционният обучителен процес и свързаните с него дейности са изправени пред предизвикателството да “говорят” на съвременен език. AR предоставя неограничени възможности в тази посока, осигурявайки нестандартен път за усвояването на материала. Технологията е подходяща за всички възрастови групи и програми за обучение. Тя насърчава така нареченото „учене чрез преживяване“, създавайки комплексно усещане – от една страна за физическата среда, в която е поставен обучаваният, и от друга с компютърно генерираната визуализация, която дава възможност той да взаимодейства със заобикалящата среда и да надгражда възприеманата от него информация. Чрез AR, и то в напълно безопасна обстановка, може да се създадат симулации за опасни практически дейности, да се онагледят процеси и събития и то без никакво негативно въздействие върху гледащия. Технологията предоставя на обучаваните атрактивно и запомнящо се, едновременно физическо и психическо изживяване, което води до по-задълбочено разбиране на материала и до това кога и как той да бъде използван в реалния живот.

ОБУЧЕНИЯ И ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

Днес традиционният обучителен процес и свързаните с него дейности са изправени пред предизвикателството да “говорят” на съвременен език. AR предоставя неограничени възможности в тази посока, осигурявайки нестандартен път за усвояването на материала. Технологията е подходяща за всички възрастови групи и програми за обучение. Тя насърчава така нареченото „учене чрез преживяване“, създавайки комплексно усещане – от една страна за физическата среда, в която е поставен обучаваният, и от друга с компютърно генерираната визуализация, която дава възможност той да взаимодейства със заобикалящата среда и да надгражда възприеманата от него информация. Чрез AR, и то в напълно безопасна обстановка, може да се създадат симулации за опасни практически дейности, да се онагледят процеси и събития и то без никакво негативно въздействие върху гледащия. Технологията предоставя на обучаваните атрактивно и запомнящо се, едновременно физическо и психическо изживяване, което води до по-задълбочено разбиране на материала и до това кога и как той да бъде използван в реалния живот.

ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Образованието е сфера, в която дигитализацията отдавна е факт и необходимост. Модерните учебни форми водят до по-голяма ангажираност към съдържанието и по-трайно запомняне. Един от доста интересните и грабващи вниманието начини е интегрирането на добавена реалност в учебните пособия и процеси. AR може да замени физически модели и онагледи опасни процеси или дори исторически събития. Този тип интерактивно представяне е ефективен подход, с който се засилва интереса и ангажираността към учебния материал, уроците стават по-забавни и по-лесно се помнят. Гледането на AR съдържание става с най-обикновен смарт телефон или таблет. Приложимо е както в детските градини, така и в училище, в студентски лекции и практики, в професионална квалификация и надграждащото образование. В практическите обучения през мобилния телефон могат да се наблюдават дейности или цели процеси. В STEM образованието, при предмети като биология, анатомия и медицинските изследвания с AR учениците могат да се включат в много експерименти в среда без жестокост и етични проблеми. Много от STEM сценариите са невъзможни за показване в традиционното образование, а тези технологии го правят възможно.

ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ В БИЗНЕСА С ИМОТИ

Офертите за недвижими имоти често са еднообразни, с недостатъчни или неразбираеми описания и лошо качество на снимките. Освен това огледите на обектите отнемат значително време в придвижване, изчакване на клиент или продавач, самият оглед или други обстоятелства. Добавената реалност (AR) дава решение на тези проблеми. Клиентите могат да разглеждат, сравняват и анализират AR модели на интересуващите ги имоти, дори на такива които са в строеж или още на етап на планиране, независимо къде по света се намират те. Технологията дава възможност по впечатляващ начин да ангажирате на вниманието на клиентите. Освен това осигурява значително по-добра представа за обекта, спестява време и средства и няма ограничения в това в коя част на света се намира клиента или обекта.

ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ В БИЗНЕСА С ИМОТИ

Офертите за недвижими имоти често са еднообразни, с недостатъчни или неразбираеми описания и лошо качество на снимките. Освен това огледите на обектите отнемат значително време в придвижване, изчакване на клиент или продавач, самият оглед или други обстоятелства. Добавената реалност (AR) дава решение на тези проблеми. Клиентите могат да разглеждат, сравняват и анализират AR модели на интересуващите ги имоти, дори на такива които са в строеж или още на етап на планиране, независимо къде по света се намират те. Технологията дава възможност по впечатляващ начин да ангажирате на вниманието на клиентите. Освен това осигурява значително по-добра представа за обекта, спестява време и средства и няма ограничения в това в коя част на света се намира клиента или обекта.

ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ И ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Тази технология дава възможност на потребителите да поставят дигитални 3D модели на продукти от каталога на дадена компания директно в своя дом. Така те могат да усетят и преценят до каква степен те се вписват в интериора, какви са реалните им размери и да разиграят най-добрия вариант за себе си с избраните мебели. ИКЕА е една от световните компании, която използва изключително успешно добавена реалност в своето мобилно приложение.

МАГНИТИ И КАРТИЧКИ С ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

РАЗБЕРЕТЕ КАК ИЗПОЛЗВАНЕТО НА AR ЩЕ Е ОТ ПОЛЗА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС