ИНТЕРАКТИВНО ВИДЕО

Интерактивното видео е приложимо във всяка сфера и всеки бизнес, независимо от това дали вече имате готови клипове, или искате да създадете нещо ново и уникално.

Инвестирайте в съдържание, което ще Ви открои в океана от реклами.

Ангажирайте Вашата публика по начин, който ще я впечатли и спечели.

Дайте възможност на Вашата аудитория да взаимодейства и управлява медийното съдържание спрямо своите интереси.

ЗАЩО ИНТЕРАКТИВНО ВИДЕО?

ЕВОЛЮЦИЯТА НА ВИДЕО КЛИПОВЕТЕ

Интерактивното видео е етап от еволюцията на традиционните клипове, в които гледащият е поставен в позицията на пасивен наблюдател.

Хората са с различни интереси и обичат да имат избор.

Интерактивното видео предоставя именно тази възможност, давайки на гледащия ролята на участник, който сам избира посоката на развитие на видеото според собствените си интереси. Този различен и доста атрактивен подход към клиента ще открои Вас и продуктите Ви сред останалите, повишавайки ефекта от комуникацията с потребителите.

ВИДОВЕ ИНТЕРАКТИВНИ ВИДЕА

ВИДЕО С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКУПКА

/Shoppable video/

Дайте възможност на аудиторията си да купи на момента това, което вижда във видеото.

Интерактивните видеа правят онлайн пазаруването много по-забавно и лесно. Едно от големите им предимства е възможността да се постави хот спот или друг активен елемент към всеки продукт, което позволява на зрителя само с един клик в самото видео да разгледа или купи продукта привлякъл вниманието му. Така вие осигурявате пряк път към информацията за цена, размери и други специфики и към осъществяването на покупка. Използвайки този подход, можете да превърнете всяко едно видео в „генератор“ за продажби и да стимулирате по-голям трафик към вашия онлайн магазин или продуктова кампания.

ВИДЕО С РАЗКЛОНЕНИЯ

/Branching video/

Дайте възможност на аудиторията си да купи на момента това, което вижда във видеото.

Традиционните видеа предлагат линейни изживявание – с начало, среда и край. За разлика от тях интерактивното видео, и в частност видеото с разклонения – branching video дава възможност за избор от страна на гледащия за развитие на различни сценарии, които са най-близко до неговите интереси. Интерактивните видеоклипове с разклонения са чудесен начин да “грабнете” вниманието на Вашата аудитория и да го задържите много по-дълго. В този случай зрителят е изцялоангажиран в изживяването и заради активната си роля – с отговора на въпрос, с избора на теми и създаването на свой “път” в историята. От друга страна интерактивното видео дава на Вас опция за проследяване на всеки избор, направен от зрителя, което ще ви помогне по-задълбочено да анализирате неговите предпочитания и интереси.

ВИДЕО С РАЗКЛОНЕНИЯ

/Branching video/

Дайте възможност на аудиторията си да купи на момента това, което вижда във видеото.

Традиционните видеа предлагат линейни изживявание – с начало, среда и край. За разлика от тях интерактивното видео, и в частност видеото с разклонения – branching video дава възможност за избор от страна на гледащия за развитие на различни сценарии, които са най-близко до неговите интереси. Интерактивните видеоклипове с разклонения са чудесен начин да “грабнете” вниманието на Вашата аудитория и да го задържите много по-дълго. В този случай зрителят е изцялоангажиран в изживяването и заради активната си роля – с отговора на въпрос, с избора на теми и създаването на свой “път” в историята. От друга страна интерактивното видео дава на Вас опция за проследяване на всеки избор, направен от зрителя, което ще ви помогне по-задълбочено да анализирате неговите предпочитания и интереси.

ИНТЕРАКТИВЕН ВИДЕО КУИЗ

/Interactive video quiz/

Превърнете всяко видео в игра или тест

Интерактивният видео куиз е дигитално съдържание, което в основата си залага на принципа на въпроси и отговори с различна цел – тест на обучавани, викторина с клиенти и различни тренинг ситуации. Вместо само да „говорите“ на своята публика, започнете дискусия – точно както се случва в реален разговор. Дайте й възможност не само да отговаря на въпроси, но и да печели награди във вид на продукти, отстъпки или безплатен абонамент например. Това е сигурен начин да увеличите времето, в което гледащите са ангажирани с Вашето послание.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ

Онлайн пазаруването е океан от безброй, в повечето случаи твърде идентични обяви. Интерактивното видео е изцяло нов и изключително атрактивен подход, който ще открои Вашия бранд. Видеото само по себе си говори много повече от снимката на даден продукт, а когато то е комбинирано с възможност за взаимодействие и избор от страна на гледащия, това значително повишава ангажираността. Интерактивното видео доказано увеличава конверсиите, избора на call to action бутоните и реализираните продажби.

ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ

Онлайн пазаруването е океан от безброй, в повечето случаи твърде идентични обяви. Интерактивното видео е изцяло нов и изключително атрактивен подход, който ще открои Вашия бранд. Видеото само по себе си говори много повече от снимката на даден продукт, а когато то е комбинирано с възможност за взаимодействие и избор от страна на гледащия, това значително повишава ангажираността. Интерактивното видео доказано увеличава конверсиите, избора на call to action бутоните и реализираните продажби.

ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Продуктовото позициониране е все по-разпространено в медийното съдържание. Превърнете всеки онлайн сериал, реклама или предаване в пряк генератор на продажби. Интегрирането на интерактивни елементи в онлайн видео съдържанието ще даде възможност на гледащите да получат повече информация за даден продукт или дори да го закупят директно от самото видео, още докато го гледат.

ИНТЕРАКТИВНО ПРОДУКТОВО ПРЕДСТАВЯНЕ

Интерактивното продуктово видео е най-добрият и разбираем начин да демонстрирате даден продукт, неговите функционалности и приложения, или да създадете упътване за употреба от ново поколение. То позволява всеки продукт, особено ако е сложен, да бъде представен от различни перспективи, с изчерпателна информация, която обаче се контролира от гледащия, спрямо собствените му желания и интерес.

ИНТЕРАКТИВНО ПРОДУКТОВО ПРЕДСТАВЯНЕ

Интерактивното продуктово видео е най-добрият и разбираем начин да демонстрирате даден продукт, неговите функционалности и приложения, или да създадете упътване за употреба от ново поколение. То позволява всеки продукт, особено ако е сложен, да бъде представен от различни перспективи, с изчерпателна информация, която обаче се контролира от гледащия, спрямо собствените му желания и интерес.

ТУРИЗЪМ

Интерактивното видео има широко приложение в индустрията на гостоприемството. Чрез него представянето на хотел, или друг туристически обект, до цяла дестинация става не просто атрактивно, но и функционално. Потенциалния турист има контрол върху историята, която му разказваме, правейки избор между офертите и изживяванията, които му предлагаме така че максимално да отговарят на неговите интереси. Интерактивното видео повишава качеството на представянето и засилва брандинга на обекта или дестинацията. Въвличайки гледащия в история, която е близка до него, то оставя трайно впечатление и провокира желание за посещение. Едно от предимствата на този тип представяне е, че с един интерактивен видео банер Вие можете да покриете интересите на различните групи туристи, като има дадете възможност да изберат език на видеото, дали търсят семейна почивка или младежки забавления, дали искат екстремни изживявания или предпочитат СПА процедури и тн. Така няма да изгубите интереса на нито един посетител в своя сайт или блог и ще го превърнете в реален клиент.

ОБРАЗОВАНИЕ

Създайте интерактивно образователно съдържание, подходящо за различни възрасти и интереси.

Образователните интерактивни видеа се създават с цел по достъпен и занимателен начин да се предложи учебно съдържание. Интерактивността и добавената стойност се постигат с активни елементи, тестове, директни връзки до научни източници, тема, урок или дори в развитието на различни сценарии в зависимост от избора на гледащия. Степента на запомняне е значително по-висока в сравнение с традиционните видеа, тъй като обучаваният взима решения, отговаря на въпроси и получава своевременна обратна връзка дали отговорът му е правилен, и ако не – защо. Съдържанието може да бъде надграждано или променяно в зависимост от анализа на отговорите, нуждите на обучаваните, степента на трудност и разбиране на материала, или други специфики на образователния процес.

ОБРАЗОВАНИЕ

Създайте интерактивно образователно съдържание, подходящо за различни възрасти и интереси.

Образователните интерактивни видеа се създават с цел по достъпен и занимателен начин да се предложи учебно съдържание. Интерактивността и добавената стойност се постигат с активни елементи, тестове, директни връзки до научни източници, тема, урок или дори в развитието на различни сценарии в зависимост от избора на гледащия. Степента на запомняне е значително по-висока в сравнение с традиционните видеа, тъй като обучаваният взима решения, отговаря на въпроси и получава своевременна обратна връзка дали отговорът му е правилен, и ако не – защо. Съдържанието може да бъде надграждано или променяно в зависимост от анализа на отговорите, нуждите на обучаваните, степента на трудност и разбиране на материала, или други специфики на образователния процес.

ТРЕНИНГИ

Човешкият фактор е приоритет за успешните компании. Няма успешна компания без добре обучен екип.

Обучителният процес на служителите е от изключителна важност не само за бизнеса, но и за ефективната работа на неправителствения сектор. В последните години тренинг на персонала се прави все по-често и се отчитат положителни резултати, но това коства значителни средства и време. Интерактивните видеа са отлична алтернатива за оптимизация на обучителния процес. Служителите са активни участници, които влизат в различни сюжетни линии с тестови въпроси, ролеви игри, обучителни материали и други активни елементи. Преживяването е много близко до реалността, а резултатите са персонални и не зависят от решенията на групата, което е ценно за HR специалистите при създаване на профила на служителя. Приложението на интерактивни видеа в корпоративното обучение е за сфери като изграждане на “меки умения”, лидерство, прилагането на нормативно съответствие, продуктово и продажбено обучение, промяна в поведението, управление на промените и други. Интерактивните видео тренинги са отличен инструмент за обучение по начин, който не просто работи, но и прави процеса занимателен.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Обратната връзка от клиентите за продуктите и услугите, които ползват, е много важна за развитието и успеха на всеки бизнес. Интерактивното видео е полезен и функционален инструмент в тази посока. Създайте своя продуктова история, задавайте въпроси, дайте на аудиторията си възможност да избере посоката на развитие с различни сценарии. Функционалните възможности на интерактивното видео ще генерират данни за ангажираността на зрителя със съдържанието по теми и сюжетни линии. Така ще можете да планирате промени и надграждане на продуктовото представяне, което да отговаря на реалния потребителски интерес.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Обратната връзка от клиентите за продуктите и услугите, които ползват, е много важна за развитието и успеха на всеки бизнес. Интерактивното видео е полезен и функционален инструмент в тази посока. Създайте своя продуктова история, задавайте въпроси, дайте на аудиторията си възможност да избере посоката на развитие с различни сценарии. Функционалните възможности на интерактивното видео ще генерират данни за ангажираността на зрителя със съдържанието по теми и сюжетни линии. Така ще можете да планирате промени и надграждане на продуктовото представяне, което да отговаря на реалния потребителски интерес.

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

 Използването на интерактивно видео може да спести много време, средства и главоболия на HR специалистите, когато става въпрос за подбор нa служители. Например бихте могли да създадете интерактивни ролеви игри, на база на които да оцените кандидатите и да прецените какви качества притежават те, кои от тях са важни за Вас и Вашия бизнес. Също така можете да покажете от първо лице „ден от живота“ на служител, който работи на обявената позиция. За минути бъдещият кандидат “става” част от екипа и се запознава по-детайлно с бъдещите си задължения, фирмената среда и култура. Така той ще прецени дали има интерес и възможности за дадената позиция.

АНАЛИТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Импресии (Impressions)

Когато видеото се зареди на дадена страница, това се брои за една импресия. На таблицата е показан броя на импресиите в синьо и броя на възпроизвежданията (Plays) в зелено. В червено е показан процента възпроизвеждания спрямо импресиите.

Преглеждания на проекта (Project Views)

Регистрира:

-Всички гледания (All Views) – дава информация за общия брой зареждания/гледания на видеото;

– Уникални гледания (Unique Views) – отчитат влизането в съдържанието от един IP адрес, но не и броя гледания от този адрес;

– Устройство (By Device) – вида на устройството, от което е преглеждано съдържанието (мобилен телефон, таблет или компютър)

– Местоположение (Views By Location) – локацията от която е гледано видеото (континент и държава).

Зрителска ангажираност (Project Engagement)

Оптимизирайте своето интерактивно видео с опцията за проследяване на това доколко зрителите са били ангажирани с гледаното съдържание. Така ще можете да следите показателите и как те се променят във времето, да анализирате и включвате данните в маркетинговата си стратегия и кампании.

Node Drop Off – Показва колко потребители са гледали всяка една част от видеото и с какво времетраене (в %).

Интеракции (Project interactiomns) – Покзва пътя на зрителското взаимодействие с отделните части на интерактивното видео.

РАЗБЕРЕТЕ КАК ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРАКТИВНО ВИДЕО ЩЕ Е ОТ ПОЛЗА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС